Open login
Камунар Турсунов – 30 оғул
07.09.2017 13:15   

Рийасəтчи,нахшичи һəм ижрачи-шаир Камунар Турсунов http://parvaz-kz.com/index.php/kamunar-tursunov йеңи "30 ОҒУЛ" (cover version) намлиқ  нахшисини диқитиңларға һавалə қилиду.

Бу нахшини дəслəп ШУАРниң даңлиқ нахшичилири Ғожи Мəтқурбан, Абдусəми Əркин, Пəрхат Ғени (əсли бу нахшиниң нами "Адаш") орунлиған екəн һəм муəллиплириму шулар болуп һесаплиниду. Бирақ Камунар бу нахшини өзигə лайиқ қилип бир аз йерини өзгəртипту. Əнди бу нахшиниң йезилишиға сəвəп болған Камунарниң ағениси Долқун билəн Аидəмниң Некаһ тойи екəн. Əнди Камунар биринчидин уни һəр ишида қоллайдиған ата-аниси Қасимжан Наманов вə Гүлбəһрəм Наманова һəм рəпиқиси Рошəнгүл Турсуноваға һəм бу нахшини йезишта чоң ярдимини көрсəткəн нахшичи Молутжан Тохтахуновқа,сазəндə Бəхтияр Қурбанниязовқа һəм композиторлар Ризайдин Сейитов,Тейипжан Турганжановларға чоң рəхмитини ейтиду. Шундақла Камунар Турсуновниң һəр ишида қешидин тепилишни билгəн 30-ОҒЛИ Əзиз,Расул Ариповлар, Алишер,Талипжан вə Адилжан Аюповлар,Дилмурат Илахунов,Равиль Идминов вə Шерипжан Қасымовларға һəм шундақла ағенилири Аркен Курбанов,Бəхтияр Əйсаев,Камилжан Абабəкриев,Ершат Аюпов вə Асимжан Зубаршаевларға өз минəтдарлиғини билдириду.

Пат йеқинда мошу нахшиға "Davan" Студияси тəрипидин чүшүрүлгəн Видеоклипни интернет торбəтлиридин көрəлəйсилəр.

Embed Embed this video on your site

 
Интересный материал? Поделись с другими:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить