Open login
Уйгурские песни скачать в mp3
ЯЛКУНЖАН САБИТОВ
17.04.2012 21:51   

ЯЛКУНЖАН САБИТОВ

Download Name Play Size Length
download Airilish(Ja.Sabitov -Ja.Sabitov)

3.6 MB 3:53 min
download Iollar(Ja.Sabitov -Ja.Sabitov)

4.6 MB 5:02 min
download Petishmajmiz adamljar(Ja.Sabitov -Ja.Sabitov)

4.4 MB 4:46 min
download (S Dil Saz) - Tolun aj(Ja.Sabitov -Ja.Sabitov)

3.3 MB 3:36 min

 
ЯЛКУНЖАН МАВИНОВ
17.04.2012 21:49   

ЯЛКУНЖАН МАВИНОВ

Download Name Play Size Length
download Yalkun Mavinov - Soygu oti (I.Mashurov - K.Tursunov, I.Mashurov)

8.8 MB 3:52 min
download Kenima meni (K.Avutov, I.Radjabov - K.Avutov)

2.8 MB 3:02 min
download Yalkunjan Mavinov -Kashgar kizi (narodnaya pesnya)

8 MB 3:30 min

 


Страница 6 из 6