Open login
Главная ШАТЛИК-ШОУ
ШАТЛИК-ШОУ
17.04.2012 12:34   

ШАТЛИК-ШОУ

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site

Видео-көрүнүш "Шу студент нəдə дəмсиз"

"Инайəт" жəмийəтлик тəшкилатлар ассоциациясиниң қоллап-қувəтлиши билəн

"Шатлиқ" театри тəғдим қилиду . http://www.parvaz.kz/index.php/shatlikshow

Шаир Илья-Бəхтияниң "Шу студент нəдə дəмсиз" намлиқ мəсəлигə тəйярланған қисқичə видео-көрүнүш.

Орунлиғучилар:

1. Сухраб Низамдунов

2. Рамил Нурдунов

3. Авазини язған - Расул Мəрүпов

4. Ярдəмдə (массовка)"Ата-түрк" уссул ансамбли.

5. Оператор - Долқун Шавдунов

Əхбаратлиқ қоллиғучилар:

Жумһурийəтлик жəмийəтлик-сəясий "Уйғур авази" гезити, "Пəрваз" уйғур ижрачилириниң жəмийəтлик бирлəшмиси, "Тəңритағ" телеканали һəм "Doppalife" уйғур яшлириниң тор бети.

Мəнивий жəһəттин қоллиған "Esperanzа", "Ақ жол", "Место встречи" ресторанлириниң рəһбəрлигигə миннəтдарлиқ билдүримиз.

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

 
Интересный материал? Поделись с другими: