Open login
Главная Афиша Вечер в Жаркенте - "Қайнам наваси"
Вечер в Жаркенте - "Қайнам наваси"
Автор: Administrator    30.11.2017 00:14    PDF Печать E-mail

Мəйрəмлəргə толуп ташқан қишниң дəслəпки ейидила мəйрəмлик кəйпиятиңизни техиму жуқарқи пəллигə көтəргүңиз кəлсə, бар вужуди миллийликтин қайнап ташқан яшлар талантидин бəһир алғиңиз кəлсə, Тунжа қетим "Қайнам" мəшрəп əһли тəрипидин Мустəқиллик күн һарписиға уюштурулған "Қайнам наваси" намлиқ əдəбий-музыкилиқ кəчкə тəклип қилимиз!

Кəч пəқəт бирла күн! Мошу баштин тəйярлиқ көрүң!

"Қайнам наваси"кечилигигə мəрһəммəт!

Вақти: 19:00

Яркəнт шəһири. “Тянь –Шань” кафеси

Күни: 15- декабрь 2017-жил

Билет баһаси 3000тг.

Алақә тел.:

87021857100 (Рынок)

87026897966 (с.Пиджим)

87027865969 (Пед.колледж)

87755042475 (Билал Назим)

87025883541 (Верхняя часть города Жаркент)

87756525204 (ниже проспекта)

87073744447 (Алматы)

 

 
Интересный материал? Поделись с другими: